Üheastmelised2000- 100 000(kg)
Kaheastmelised2000- 20 000(kg)